Choď na obsah Choď na menu
 


TRESTNÉ OZNÁMENIA

     Politické strany, ktoré sa chcú zviditeľniť, myslím tým ale pozitívne, v prospech Slovenska, čo by mohlo byť novým trendom na Slovensku, politikov, ktorí by chceli ukázať, že byť politikom nie je len opovrhnutia hodná urážka, ako to je teraz na Slovensku, alebo mladých právnikom, ktorí si chcú vybudovať závratnú kariéru, myslím tým s dobrým menom (jednoduchšie je  síce zastupovať mafiána a s jeho peniazmi podplatiť aj sudcov), by som chcel týmto upozorniť na jednu možnosť. Najprv okrajovo. V Nemecku funguje niečo ako vzorový proces. Je to ako proces, ktorý je potom záväzný pre podobné záležitosti. Ako príklad uvediem, že voľakedy si banky z jedného konta stiahli peniaze (mzdy z podniku) v jeden deň, ale zamestnanci to na konto dostali až o tri, štyri dni. Urobil sa tento vzorový (Muster) proces a bolo rozhodnuté, že peniaze na konto pracovníkov musia byť prevedené najneskôr budúci deň, čo platí záväzne pre všetky banky. My na Slovensku, akoby sme sa stávali ešte len pomaly rozvojovým štátom, máme tu veci, čo sa nedajú pochopiť a žiaľbohu, nemáme ani takých schopných ľudí, aby dokázali jednoducho v rámci EU posťahovať z iných EU-štátov takéto pre nás výhodné rozhodnutia, aby sme to u nás nemali horšie ako inde v zahraničí. Preto si myslím, že by sa mal nájsť niekto fundovaný, čo by dokázal takéto nepríjemné extrémy dať na súd a pracujúcich Slovákov skoro s najnižšími platmi v EU ochrániť od najvyšších, či najnevýhodnejších cien v EU. Myslím, že by to mohlo fungovať cez trestne oznámenia a potom súdnymi rozhodnutiami, čo je najkratšia – dúfam - a schodná cesta, ako dosiahnuť nápravy. Teraz k niektorým príkladom.
 1. Trestné oznámenie na neznámu skupinu z podozrenia o organizovanom podvode vo veci cenných papierov z privatizácie. 
 Skutočnosť: Už v roku 2012 a aj v tomto roku sú vynakladané obrovské náklady, reklamnými tlačivami, rozhlasovou reklamou, atd. na kampaň, ktorá má presvedčiť majiteľov bývalých cenných papierov (ešte nebol nikto odsúdený za to, že z nich urobil bezcenné), aby ich bezplatne previedli na Fond národného majetku. Je viac, ako isté, že túto kampaň neplatí nejaká súkromná firma, ale asi FNM.
Situácia: Cenné papiere zostali medzi ľuďmi hlavne z dôvodu, že sa stali z časti bezcennými a nebolo pritom organizačne žiaduce, aby bolo jednoduché zisťovanie skutočných cien papierov. Založili sa kontá, čo  sa neskôr spoplatnili, aby tým dotlačili majiteľov vzdať sa týchto, pre nich bezcenných papierov. Keby bol od začiatku jasný cieľ, sprostredkovať   cenné papiere, boli by sa jednoducho vytlačili ako cenné papiere a rozposlali majiteľom. Určite by sa vytvorila burza na tieto cenné papiere, kde by sa predávali, kupovali a vymieňali. Lenže takýto čestný úmysel tu nebol.
Úmysel:  Dotlačiť ľudí k tomu aby do FNM previedli svoje „nechcené“ „bez-„cenné papiere, na náklady daňových poplatníkov (kampaň platí FNM). Ako sa už vyjadril pán Fico, Fond národného majetku sa ma zrušiť (zase podvod) a k „bez“-cenným cenným papierom sa dostane za symbolicky nejaká súkromná firma za 1 Euro. Že tie papiere sa stanú cennými, nie je pochýb. Teda vopred pripravený podvod s obrovským ziskom, keď sú do toho zainteresovaní ľudia až tak vysoko.
 
2. Trestné oznámenie z podozrenia dohovorov cien firiem, pre kontrolu trhu a zaručenie neopodstatnených ziskov, vykazovaním neexistujúcich nákladov. Slovensko má jedny z najvyšších cien za telefonovania mobilnými telefónmi v EU a samozrejme tým aj v nepomere k zárobkom. Prevádzkovatelia napriek vonkajšej konkurencii a všelijakými „balíkmi“ služieb vzbudzujú dojem, že je tu konkurenčný boj, ale fakticky to len komplikujú dosledovanie toho, že v konečnom efekte sú rovnako drahé. Lenže ten najväčší podvod je v tom, že prevádzkovatelia si účtujú vyššie ceny, keď sa telefonuje telefónom jednej spoločnosti na telefón inej spoločnosti. Tento „príplatok“ za telefonáty medzi spoločnosťami je fakticky skryté zvýšenie cien a každá firma si ho vykazuje ako náklady. Pritom si musíme uvedomiť, že pri dnešnom stave techniky, zvlášť v oblasti prevádzkovateľov telefónov, už neexistuje nejaké zdôvodnenie, že na takéto spojenie k druhej spoločnosti vznikajú nejaké náklady. Spojenie prebieha automaticky, jedine čo si spoločnosti sledujú, je suma, ktorú si potom medzi sebou vymenia (voľakedy, keď sa sprostredkovali hovory cez ústredne, kde musela osoba zapichnúť kolík do inej skrinky, tej druhej spoločnosti tu náklady mohli byť). Teda jedná sa o dohodu pre znevýhodnenie zákazníkov, podvod pre zvýšenie cien a pravdepodobne aj podvod na odvádzaní daní.
 
3. Trestné oznámenie na neznámych, z dôvodu organizovaného podvodu ťažením nerastných surovín na Slovensku. Podľa  Ústavy Slovenskej republiky, sú nerastné bohatstvá majetkom štátu. Preto tu nie je opodstatnené, aby štát prenechával ťažbu a export súkromným firmám, bez kontroly štátu len s tým, že štát dostáva len minimálne percento z vyťaženej hodnoty. Napríklad v Hodruši-Hamre ťaží zlato súkromná firma (A.S.) v banskom komplexe, vybudovanom štátom s cca 100 pracovníkmi a upravená hornina sa vyváža k spracovaniu na zlato do zahraničia, teda celkom mimo kontrolu štátu. Nezabúdajúc, že zmluvu s firmou sa uzatvárala v dobe, keď zlato malo cenu okolo 300 dolárov za uncu a dnes je okolo 1700. Taktiež je zmenená situácia a Slovensko ako štát, by dokázal v baníctve zamestnávať nepomerne viac pracovníkov (/znížiť nezamestnanosť), aj pri zvýšení nákladov, ale vzhľadom na perspektívnosť zlata by Slovensko užasne získalo. Ďalej vzniká situácia, že o zlato majú záujem ďalšie zahraničné firmy, čo by samozrejme zase len ochudobňovalo Slovensko a tiež tu nie je istota, že zahraničná firma nepoškodí životné prostredie, resp. ho po ukončení ťažby uvedie do požadovaného, či akceptovateľného stavu (stačí si všímať činnosti takýchto, či tých istých firmách napríklad v Hondurase). Obdobne je to aj s inými nerastnými bohatstvami, ktoré ťažia súkromné firmy u nás a je tu veľký predpoklad, že sa tu jedná aj o jasnú korupciu, vzhľadom, že sa jedná o zmluvy, ktoré sú v neprospech Slovenska.
4. Trestné oznámenie z dôvodu podozrenia  z dohodovania cien a porušovania obchodných zákonov. Na Slovensku máme viaceré firmy, ktoré sú distribútormi a predajcami pohonných hmôt. Aj keď títo predajcovia sú z rôznych štátov, je jednoznačne viditeľné, že ceny pohonných hmôt sa pohybujú vždy rovnakým smerom, v rovnakom čase a viac menej s rovnakými rozdielmi, čo je nelogické a vytvára viac ako dojem, že ceny sú dohodované, medzi predajcami. Sú tu určite periódy, ktoré chcú predajcovia využiť, jarné znižovanie, dovolenkové zvyšovanie a podobne. Okrem toho sú tu neopodstatnené reakcie napríklad, ceny ropy na burze a pod. Lenže...Predajca, ktorý si dobre vedie, by nemusel zvyšovať pred dovolenkami, lebo logicky by u neho nakupovalo viac zákazníkov a na zväčšenom množstve aj keď s nižšou cenou, by zarobil viac. Iný predajca, ktorý ma dopredu nakúpene zásoby ropy a veľké zásobníky, nepotrebuje hneď reagovať, lebo nebude ďalšiu ropu či PH  nakupovať a čo bude o pol roka, sa ho momentálne netýka, čo sa ale týka toho, kto potrebuje akurát nakupovať ropu na rok dopredu. Už len táto malá situácia, môže robiť obrovský rozdiel v cenách pohonných hmôt u jednotlivých predajcov, ale nikdy sa to nestáva. Tak isto nákup hotových pohonných hmôt z rafinérii, je veľmi rozdielne, či sa týka cien od množstva, od vzdialenosti dovozu atd. Toto všetko nefunguje, ceny sú vždy ako ovce, všetko naraz jedným smerom a toto je vysokým predpokladom na to, aby tu bolo zahájené vyšetrovanie a s tým spojeným postupom.
5. Trestné oznámenie z dôvodu podozrievania vytvorenia teroristickej organizácie v  Slovenskom rozhlase a televízii v spolupráci s CIA, za účelom zničenia Slovenského štátu.  Nebudem tu rozpisovať, program čo beží v TV. Primitívne, bez ducha, nekultúrne, zločinecké, dovolím si povedať, že pre Slovensko, čo bolo voľakedy kultúrnym národom, je to jedna tragédia. Verejnoprávny rozhlas je skôr diskotéka zamestnancov s ich obľúbenou hudbou, ako to často zdôrazňujú, s primitívnymi témami na zapájanie obyvateľstva do povrchnej zábavy (Čo by ste robili, keby ste mohli robiť všetko, čo chcete? Téma, ktorou sa bavili voľakedy podobne deti v škôlke) a potláčaním slovenskej kultúry a tradícií, nehovoriac o chýbajúcej poučno-vzdelávacej forme vysielania. Keď si to dáme dohromady s textom, čo bol nedávno publikovaný, uvádzam pár viet/ Ročenka odbojára 2013 str.32/ z prejavu A. W. Dulles - bývalý riaditeľ CIA..... nenápadne zmeníme ľudské hodnoty na falošné. Nájdeme rovnako zmýšľajúcich spojencov... aj v štátoch východného bloku. Krok za krokom budeme rozohrávať grandióznu tragédiu zániku týchto národov až do úplného a nezvratného umlčania ich sebavedomia. Z literatúry a umenia napríklad odstránime ich sociálnu podstatu, odnaučíme umelcov zobrazovať a sledovať čokoľvek z tých procesov, ktoré pochádzajú z vnútra národa..... Najhanebnejšie ľudské pocity budeme podporovať a budeme podporovať tzv. umelcov, ktorí budú presadzovať chuť sexu, násilia, sadizmu ,zradcovstvo a ďalšie nemorálnosti. Vo vedení hospodárstva vytvoríme chaos a zmätok, budeme postupovať nenápadne ,ale budeme tak aktívne vytvárať despotizmus úradníkov a úplatkárov. Poctivosť a slušnosť budú terčom posmechu... Vytrháme duchovné korene spoločnosti, znevážime základy morálky národov. Takto budeme narušovať pokolenie za pokolením, zameriame sa na deti a mládež. Budeme ich rozvracať, učiť nerestiam a tak budú mravne upadať. Vytvoríme z nich cynikov, bezduchých ľudí a kozmopolitov... 
      Nezdá sa vám, že toto je už u nás doslova fungujúcim systémom? No a toto všetko sa u nás dosiahlo za tých pár rokov od revolúcie. Samozrejme pomocou, médií, školstva. A akcia ako vidieť pretrváva a bolo by to treba zastaviť, teda hlavne tých čo u nás kolaborujú s týmito západnými agresívnymi štátmi a čo zapredali Slovensko. No a takýchto vecí máme na Slovensku neúrekom, bolo by treba nájsť odvahu, nedať sa skorumpovať a postúpiť takéto trestné oznámenia. Škoda, že niečo ako Matica Slovenská sa radšej zaoberá všelijakými finančnými podvodmi s výsledkom zašantročiť, či rozdeliť si majetok MS a nevenujú sa takýmto veciam. Ale aj Slovenská národná strana by si mohla nájsť medzi sebou právnikov, čo by chceli niečo urobiť pre slovenský národ. Lenže Slováci sme skutočne divným národom a to som volil slušné slovo.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.